Horten har rådgivet Dansk Ejerkapital i forbindelse med købet af 49 % af aktierne i det danske konsulenthus Viegand Maagøe A/S.

Viegand Maagøe blev grundlagt i 2006 og rådgiver om energioptimering, grøn omstilling, bæredygtighed og ESG til staten, kommunerne og et stigende antal virksomheder i både Danmark og internationalt. Virksomheden har i dag mere end 50 ansatte.

Dansk Ejerkapital er en af Danmarks ældste kapitalfonde med 27 års erfaring og mere end 145 gennemførte investeringer i mindre og mellemstore danske virksomheder.

Parallelt med Dansk Ejerkapitals investering har en række ledende medarbejdere i Viegand Maagøe erhvervet aktier i selskabet.

Horten har rådgivet Dansk Ejerkapital om alle juridiske forhold i forbindelse med transaktionen. Hortens team bestod af partner Frans Rossen og advokat Christian Tue Rasmussen.

Kontakt

Frans Rossen

Partner (L)