Dansk IT har 21. marts 2022 offentliggjort et nyt "Kodeks for det gode udbud”, som skal tjene som vejledning og inspiration til gennemførelse af udbud og indkøb af digitaliseringsydelser.

Kodekset er udarbejdet af Dansk IT i samarbejde med Dansk Industri, IT-Branchen, Dansk Erhverv og Danske IT-Advokater som opfølgning på rapporten ”Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet – hvordan øges værdien af digitale investeringer”.

Kodekset indeholder 20 principper for og anbefalinger til offentlige myndigheders indkøb af digitaliseringsydelser. Med udgangspunkt i det nye kodeks har vi udarbejdet en tidslinje med en række væsentlige nedslag, som ordregiver skal være opmærksom på i forbindelse med gennemførelse af it-udbud.

Proceslinje nyt kodeks for det gode udbud

Kontakt

Anders Jakobsen

Advokat

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig