Den 17. marts 2022 blev det offentliggjort, at regeringen snarest vil fremsætte et forslag i Folketinget, der giver virksomheder mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen med en måned gældende for regnskabsår, der udløb med udgangen af 2021.

Med lovforslaget forlænges fristen for at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen hermed fra fem til seks måneder efter regnskabsårets udløb for regnskabsklasse B og C. For regnskabsåret, der udløb med udgangen af 2021, vil fristen for indberetning således være 30. juni 2022.

Fristen for indberetning af årsrapporten vil desuden blive rykket permanent til seks måneder efter regnskabsåret.

Indberetningsfristen for de børsnoterede virksomheder bibeholdes på fire måneder efter regnskabsårets udløb, da fristen for offentliggørelse er påkrævet i henhold til EU’s gennemsigtighedsdirektiv. I forhold til statslige aktieselskaber bibeholdes indberetningsfristen ligeledes på fire måneder efter regnskabsårets udløb, da statslige aktieselskaber generelt behandles på samme måde som børsnoterede virksomheder.

Som følge af den permanente fristudskydelse for indberetning af årsrapporten bør virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C kontrollere, om det vil være nødvendigt at konsekvensrette virksomhedens vedtægter og/eller forretningsorden, for at virksomheden kan gøre brug at fristudskydelsen.

Det endelige lovforslag er endnu ikke fremsat.

Kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Rune Koster

Advokat