Horten har begivet sig ud på en rejse. En rejse, som tager os væk fra det traditionelle syn på medarbejdere som human ressources og over til en forståelse af, at mennesker er fantastiske, mangfoldige, kreative enkelt-individer, som i fællesskab kan danne en stærk og positiv kultur med plads til at få det bedste frem i hinanden. Derfor snakker vi i Horten ikke længere om HR, men om People & Culture.

I Horten er vi godt i gang med at arkivere de gamle lærebøger. Okay, en del af dem får lov at stå, og Karnov har da også stadig sin faste plads på hylden i vores bibliotek. Men opslagsværker om organisationsstrukturer og personaleforhold lever på lånt tid. For der er en transformation undervejs og forandringer i støbeskeen. Som et led i dette arbejde har vi lagt en række af vores stabsfunktioner sammen og ændret området for HR til People & Culture.

For os repræsenterer ”Human Ressources”-begrebet nemlig en forældet tankegang, der ikke længere giver virksomheder et værdifuldt kompas at navigere ud fra.

Farvel til kontrol og ”one size fits all”

I traditionel HR ligger fokus således udelukkende på at sikre effektivitet, strømlinethed og compliance. Her har man altid prioriteret virksomheden over menneskene, sat drift, procedurer og performance i højsædet og set ledelse som et spørgsmål om kontrol. Her var der dømt ”one size fits all”, ”top-down” og ”business first”. I dag er helt nye strømninger i gang, og synet på, hvordan virksomheder arbejder med mennesker, ændrer sig med lynets hast.

Det er en bevægelse, som Horten støtter op om og aktivt er en del af. Nu sætter vi mennesker først og retter blikket mod, hvad vi kan gøre for, at den enkelte får succes i sit arbejdsliv og karriere.

Plads til nye indsigter

Samtidig er vi optagede af hele tiden at understøtte udviklingen hen imod en kultur, som opfordrer til personlig udfoldelse – at du kan være den, du er, og tage ”dit hele selv” med på kontoret hver eneste dag. Her skal være plads til at eksperimentere og til sammen med dine kollegaer at frembringe nye ideer, ny viden, nye indsigter.

Dette er en af de absolut vigtigste faktorer, når det kommer til at sikre det engagement, som medarbejdere i dag fortæller os, at de har brug for at mærke – i hoved, hjerte og mave – for at brænde igennem på arbejdspladsen. Det er engagementet, som driver succes, trivsel og arbejdsglæde. Engagerede, passionerede mennesker har lyst til at yde deres ypperste, gå den ekstra mil for klienterne og bidrage positivt til fællesskabet.

Velkommen til Generation Z

Netop fællesskabet er en nøgleværdi for den nye generation, som i disse år bevæger sig ud på arbejdsmarkedet, og som virksomheder på tværs af brancher og sektorer bejler mere eller mindre uhæmmet til.

”Generation Z” lyder betegnelsen, man har valgt at klistre på denne gruppe af mennesker, som er født fra midten af 90’erne og frem. Generation Z er lige så forskellig og alsidig, som alle andre generationer før dem, og man kan lige så lidt generalisere om dem, som man kan om nogen anden gruppe. Men alligevel går nogle fællestræk igen.

Unge mennesker i dag er drevet af værdier. De insisterer på, at der skal være et formål, et purpose, med det, de laver. For dem er smarte stillingsbetegnelser og prangende lønsedler ikke drivkraft nok. De vil andet og mere. De vil se, hvordan deres arbejde skaber værdi ude i verden. De vil føle, se og sanse deres impact. De vil gøre en forskel.

Et fællesskab, som vil noget

Generation Z kan vi lære meget af, ligesom de selvfølgelig kan lære meget af generationerne, der gik forud. Derfor er Hortens arbejde med People & Culture også præget af ønsket om at skabe et fællesskab, som mennesker på tværs af aldersgrupper kan tjekke ind i.

Vi skal kunne tilbyde vores medarbejdere et fællesskab, som vil noget. Fra den allerførste dag, du træder ind i receptionen, skal du kunne mærke, at dette er et åbent, levende hus, der står samlet om at skabe positiv forandring, for os selv og for andre. Her er respekt, inklusion og omtanke nøgleord, og vi er altid bevidste om, hvordan vores handlinger påvirker miljø, omverdenen og hinanden.

Derfor mener vi også, at vi i Horten skal have ikke bare god ledelse, men tydelig ledelse, mere ledelse, ledelse til at sætte en retning, kommunikere værdierne og sammen med medarbejderne skabe de rammer, der giver de bedste betingelser for faglig og personlig udvikling.

Lidt anderledes end de andre

Horten har altid haft ry for at være lidt anderledes. Her er perspektiverne nok lidt skævere, udsynet vist lidt bredere, og du defineres ikke ud fra snittet i dit jakkesæt eller plisseringerne i din nederdel. Vi tror på flade hierarkier og bokse, der kan tænkes ud af. Derfor ligger arbejdet med inkluderende fællesskaber som en helt naturlig del af det Hortenske DNA.

Vi glæder os til – på kryds og tværs af interne fagligheder og med gode, friske inputs udefra – at arbejde videre på at udvikle vores kultur, så transformationen opleves som konkret, håndgribelig værdi for klienter, medarbejdere og gæster i huset.

I fællesskab skal vi skrive de nye lærebøger om mennesker og kultur, der skal op på bibliotekshylden ved siden af Karnov.

Fra HR til P&C

Cat Hindberg tiltrådte 1. december 2023 som ny HR-chef i Horten. Ved årsskiftet skiftede hendes titel til head of People & Culture, og hun sidder nu med ansvaret for de områder, som tidligere lå under HR, samt de serviceteams, der betjener medarbejdere og gæster i huset.

Kontakt

Cat Hindberg

Head of People & Culture