Environmental, Social and Governance (ESG) sætter virksomheder over hele EU under pres, men der er stor forskel på, hvilken indstilling man som virksomhed lægger for dagen. Bliver man compliant som en sur pligt, eller bruger man kravene aktivt i sin virksomhedsstrategi?

ESG-ekspert, partner og forperson for Hortens bestyrelse, Line Markert, er ikke i tvivl om, hvilken tilgang hun vil råde virksomhederne til at tage. Det kan bedst betale sig at omfavne ESG og bruge kravene som en løftestang til at rykke sig i markedet.

"Du kan vælge compliancetilgangen, hvor du synes, det er et surt slid og en irriterende opgave, men det vil på sigt gå ud over din virksomhed. Bæredygtighed har i lang tid været et muligt konkurrenceparameter, og med de nye regler bliver den udvikling cementeret. Det er ikke blot en forpligtelse, der sætter os tilbage, men en gylden mulighed til at tage et stort skridt frem. Det skal man bruge strategisk og målrettet", siger hun.

ESG som en del af virksomhedsstrategien

Virksomheder, der effektivt indarbejder ESG i deres strategi, opnår ikke kun goodwill blandt investorer, kunder og interessenter, men står også bedre rustet til at håndtere fremtidige risici og muligheder.

"ESG-fokuserede strategier kan føre til øget produktivitet, forbedret medarbejderengagement og en mere robust forretning, der er bedre i stand til at navigere i en kompleks og dynamisk verden. Virksomheder, der prioriterer ESG, har mulighed for at opbygge langsigtede og bæredygtige relationer med deres interessenter, hvilket kan styrke deres omdømme og skabe værdi på lang sigt", siger Line Markert og fortsætter:

"I det hele taget er ESG blevet en uomgængelig del af moderne virksomhedsstrategi, hvor virksomheder skal navigere med omhu for at opnå både finansielle og ikke-finansielle mål", siger hun.

De store stiller krav til de små

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stiller fremover krav til virksomheder i EU. Den påkrævede rapportering efter ESRS-standarder (European Sustainability Reporting Standards) rammer som bekendt de største virksomheder først. Men reelt bliver hele værdikæden af virksomheder ramt på samme tid.

"Ifølge værdikædebegrebet skal de store virksomhederne stille krav til deres underleverandører. Når de rapporterer, skal store virksomheder redegøre for de virksomheder, der udgør væsentlige led af deres værdikæde. Er du Novo Nordisk i Kalundborg, og du afleder spildevand til Kalundborg Forsyning, stiller du krav til dem. Kalundborg Forsyning skal stille data til rådighed for Novo Nordisk, fordi forsyningsselskabet leverer vand til en væsentlig produktionsvirksomhed, som er direkte omfattet af CSRD. På den måde er lovgivning genialt skruet sammen, da reglerne får de store til at stille krav til de små, der ikke endnu er direkte omfattet af dem."

Hvordan griber man bæredygtighedsudfordringen an?

Det kan virke som en uoverkommelig opgave som mindre virksomhed at blive compliant og ikke mindst at gøre udviklingen til en strategisk fordel. Men det er ikke kun de mindre virksomheder, der kæmper med at overkomme opgaven. Mange steder er det nødvendigt at ansætte ESG-konsulenter og eksterne konsulenter til opgaven.

"Man skal selvfølgelig lave sin væsentlighedsanalyse og kigge på, hvad der fylder for virksomheden. Gør det til en strategisk indsats og gå i brechen. Vi er alle nødt til at starte et sted i stedet for at prøve at sætte det hele i gang på én gang. Udvælg de væsentligste og oplagte muligheder for at rapportere. Når man kan se, at det kører, så gå videre til det næste. Et skridt ad gangen", siger Line Markert.

Regulering af ESG bliver stadig mere kompliceret og får samtidig betydning for flere virksomheder. Der er mange overvejelser, man som virksomhed skal gøre sig i sin ESG-rapportering, for ud over at overholde lovgivningen stiller det krav til hele organisationen, hvis man også skal høste fordelene og træffe de strategisk rigtige beslutninger i ESG-landskabet.

Horten hjælper virksomheder med at navigere i de juridiske, forretningsmæssige og politiske konsekvenser af udviklingen og implementering af bæredygtigheds- og ESG-initiativer. Vi rådgiver om alt fra reguleringens omfang, og hvordan ESG implementeres, til hvordan virksomhederne kan omstille sig til den nye bæredygtighedsagenda. Det gælder fx gennem nye rammer for samarbejdet med virksomhedens vigtigste kunder og leverandører mv.

Spørgsmål, man bør stille:

 • Hvordan giver det os en fordel over for konkurrenter?
 • Kan det gøre os attraktive over for ansøgere?
 • Hvilke vilkår stiller vi op for vores medarbejdere?
 • Hvilke leveringsbetingelser skal vi stille?
 • Hvordan skal kontrakter med samarbejdspartnere se ud?
 • Hvilke rammevilkår skal der opstilles?
 • Til implementering: Hvordan indhenter vi de tekniske data?
 • Hvilke eksterne rådgivere skal vi engagere?

Ved at fokusere på ESG kan virksomheder stræbe efter at opnå bæredygtig værdiskabelse, minimere risici, styrke deres omdømme og bidrage positivt til samfundet og miljøet. ESG-principperne hjælper virksomhederne med at skabe en mere ansvarlig og langsigtet forretningsmodel ved at implementere det strategisk.

Læs mere på vores temaside om ESG.

CSRD-reglerne

De nye krav er gældende for regnskabsår, som begynder:

 • 1. januar 2024: Børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte.
 • 1. januar 2025: Børsnoterede (regnskabsklasse D) og ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C) med +250 ansatte.
 • 1. januar 2026: Små børsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte.
 • Afrapporteringen gælder for alt fra klimapåvirkning, forurening, vandforbrug, spildevandshåndtering, biodiversitet, arbejdsforhold blandt medarbejdere og i leverandørkæden, diversitet og antikorruption.
 • Virksomhederne skal derudover også offentliggøre konkrete målsætninger, der angiver, hvordan der arbejdes på at indfri dem.

Kilde: Dansk Erhverv

Følg vores ESG-webinarserie - læs mere, og tilmeld dig

Kontakter

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Lise Lotte Hjerrild

Partner