Anne er specialist i persondatabeskyttelse (GDPR) og rådgiver både i forhold til design og implementering af programmer til implementering af GDPR og operationelle og driftsmæssige persondataretlige spørgsmål.

Hun har gennem en årrække varetaget dette brede ansvarsområde i TDC/Nuuday, hvorfra hun også har erfaring som databeskyttelsesrådgiver (DPO). Anne kan dermed fungere som DPO for klienter, der ønsker at outsource denne funktion, ligesom hun kan rådgive om etablering og drift af rollen for de klienter, der ønsker at holde funktionen internt.

Fra sin tid i TDC og Nuuday og sin HD-efteruddannelse har Anne en udpræget forretningsmæssig og strategisk forståelse, der sætter hende i stand til at finde løsninger i krydsfeltet mellem persondataretlige krav, forretning og strategi. I kraft af sin certificering som Compliance Manager rådgiver Anne også om etablering af compliance programmer i øvrigt.