Anne Steffensen beskæftiger sig primært med leasing, inkasso og finansiering.

Anne arbejder inden for kreditgivning til såvel forbrugere som erhvervsdrivende, og hun rådgiver i den forbindelse professionelle kreditgivere om de juridiske aspekter ved inddrivelse af fritstående lån, kassekreditter og løsørefinansiering - herunder leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold. Derudover fører Anne adskillige retssager samt forestår procedurer i fogedretten inden for erhvervsretlige emner.

Et af Annes specialer er inddrivelse af offentligretlige krav såsom krav tilhørende kommunalt ejede forsyningsselskaber.