Anne Steffensen beskæftiger sig primært med finansiering og inkasso.

Anne arbejder inden for kreditgivning til såvel forbrugere som erhvervsdrivende, og hun rådgiver i den forbindelse professionelle kreditgivere om de juridiske aspekter ved inddrivelse af fritstående lån, kassekreditter og løsørefinansiering - herunder leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold.