Domstolene har lanceret en ny skifteportal pr. 4. oktober 2022, hvor alle dødsbosager fremover
skal behandles. På domstolenes skifteportal kan kreditorer anmelde fordringer, registrere
effektfortegnelser eller komme med forespørgsler i dødsboer. Lanceringen af den nye
skifteportal betyder, at alle fordringer og andre krav mod dødsboer skal anmeldes via den
nye portal efter udløbet af pilotperioden den 15. november 2022.

Den 4. oktober 2022 tog fem pilotretter den nye skifteportal i brug. De fem pilotretter er følgende: Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring. Skifteportalen vil blive udrullet i landets øvrige byretter den 15. november 2022.

Lanceringen af den nye skifteportal vil i praksis betyde, at fordringer og andre krav i dødsboer i pilotretternes retskredse skal anmeldes via skifteportalen fra den. 4. oktober 2022, hvis afdøde er død efter den 4. oktober 2022, og at fordringer og andre krav i dødsboer i alle landets retskredse skal anmeldes via skifteportalen fra den 15. november 2022, hvis den afdøde er død efter den 15. november 2022.

Fremover vil det derfor ikke være muligt at anmelde fordringer og krav ved at sende et brev eller en e-mail til skifteretten eller til den person, der varetager boets interesser. Det vil heller ikke være muligt at aflevere anmeldelsen på skifterettens, kontaktpersonens eller bobestyrerens adresse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at forsøg på ovenstående ikke vil resultere i afbrydelse af proklamafristen på 8 uger. Man mister således sit krav, hvis man ikke anmelder dette via skifteportalen inden udløbet af proklamafristen.

Det vil fremover komme til at fremgå af meddelelsen om proklama, at fordringer og andre krav mod afdøde skal anmeldes til skifteretten på domstolenes skifteportal. Kravet om at anvende skifteportalen som indgang til skifteretten vil dog gælde uanset, om anmeldelse sker (i) før eller efter boet er udleveret, og (ii) før eller efter der er indrykket proklama i Statstidende.

En anmeldelse på skifteportalen vil anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for retten. Det afgørende bliver således ikke, hvornår skifteretten, boets kontaktperson eller bobestyreren faktisk gør sig bekendt med anmeldelsen, men derimod hvornår den er tilgængelig for retten. En anmeldelse, der er modtaget på skifteportalen på en given dato, anses for at være kommet frem denne dato, uanset om den først er blevet tilgængelig for retten efter kontortids ophør den pågældende dag.

Det vil ikke være et krav, at dokumentation for ens fordring eller krav indlæses på skifteportalen, men det vil være muligt at vedhæfte dokumentation til en anmeldelse via skifteportalen. Dokumentation for kravet vil derfor sammen med anmeldelsen eller efter anmodning kunne uploades på skifteportalen eller sendes til boets kontaktperson eller bobestyrer uden om skifteportalen.

Domstolene har udgivet en vejledning til, hvordan man søger efter afdøde og registrerer fordringer, krav, tilgodehavende eller andre krav. Find vejledningen: Vejledninger til Skifteportalen

Kontakt

Tanja Lykke Stougaard

Partner

Anne Steffensen

Advokat