Asger Heine Jensen har indgående erfaring med kommercialisering og håndhævelse af immaterielle rettigheder.

Han rådgiver danske og udenlandske selskaber om immaterielle rettigheder vedrørende bl.a. R&D, joint ventures, licensforhold, investeringer, private placements, M&A og forhold vedrørende transaktioner. Han har bred juridisk og kommerciel erfaring med at rådgive klienter inden for segmenterne IT og Media & Entertainment og repræsenterer en lang række klienter i computerspilindustrien.

Asger har stor retssagserfaring og har i årenes løb repræsenteret adskillige indenlandske og udenlandske klienter i retssager vedrørende immaterielle rettigheder og erhvervstvister ved både voldgiftsretter og nationale domstole, herunder Højesteret samt EU-Domstolen.

Asger er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Information technology, Intellectual property, Media and entertainment and Telecoms (Recommended Lawyer)