Mette Hede rådgiver inden for fast ejendom og entrepriseret.

Hun rådgiver nationale og internationale virksomheder i bygge- og anlægsbranchen om forskellige entrepriseretlige problemstillinger, herunder om indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler.

Hun repræsenterer parter i sager ved Voldgiftsnævnet, Byggeri & Anlæg og domstolene, og har erfaring med håndtering af rets- og voldgiftssager og syn og skønssager.

Mette har desuden erfaring med erstatnings- og forsikringsret.