Vi stiller skarpt på reglerne om forsinkelse og tidsfristforlængelse i AB/ABT 18 med en særlig webinarserie på fire afsnit.

Selv en mindre forsinkelse kan få store økonomiske konsekvenser for såvel bygherre og entreprenør. I nogle tilfælde er det muligt at indhente forsinkelsen ved forcering, men også her opstår der spørgsmål om, hvem der skal bære omkostningerne forbundet med forceringen.

Vi ser nærmere på den seneste praksis på området og guider dig til, hvad henholdsvis bygherre og entreprenør skal være særligt opmærksom på, når byggeriet er forsinket. På de fire webinarer stiller vi derfor skarpt på følgende emner:

  • Tidsfristforlængelse
  • Forcering
  • Bygherrens dagbodskrav
  • Entreprenørens erstatning for forsinkelse.

Forsinkelse og tidsfristforlængelse i AB/ABT 18

Kontakt

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Mette Hede

Advokat