Ankestyrelsen har udtalt, at en kommune lovligt kan opføre og udleje en café, selvom der ikke er tale om accessorisk virksomhed. Baggrunden er, at caféen er et led i at realisere en forandring af et område fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. 

En kommune, der ønsker at understøtte, at et boligområde, der indtil 2019 var en såkaldt hård ghetto, udvikles til at blive et attraktivt boligområde, har anmodet Ankestyrelsen om en vejledende udtalelse. Som led i udviklingen af området skal der etableres et såkaldt Kvarterhus, der giver attraktionsværdi og bliver et mødested – både for beboerne i området og for hele kommunen. Kvarterhuset ønskes bygget af kommunen og det lokale almene boligselskab.

Et afgørende element i Kvarterhuset er en café, der bruges i forbindelse med aktiviteter i Kvarterhuset, men også til andre formål. Driften af caféen vil blive bortforpagtet på markedsvilkår. Hvis det på sigt viser sig, at der ikke længere er behov for caféen for at understøtte forandringen af området, vil engagementet vedrørende caféen blive opsagt.

Kommunen anførte i henvendelsen til Ankestyrelsen, at cafédriften er en nødvendig forudsætning for at realisere formålet med Kvarterhuset og opnå den ønskede forandring fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Ankestyrelsen fandt, at kommunen har en lovlig kommunal interesse i at opføre og udleje caféen, da formålet er byudviklingen af området.

Udtalelsen flugter med tilsynspraksis om Gellerup-parken (Statsforvaltningens udtalelse af 19. august 2014) og bemærkningerne i høringsudkast af 11. marts 2019 til lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner