Horten har rådgivet om etableringen af Holstebro Udvikling P/S, som er ejet af Færchfonden og Holstebro Kommune. Vi har talt med Færchfondens direktør Ole Bridal om, hvorfor fonden er gået ind i samarbejdet. 

Hvad er grunden til, at Færchfonden vælger at arbejde sammen med Holstebro Kommune om et fælles udviklings­selskab?

Færchfonden har en overordnet vision om at gøre en forskel for Vestjylland – det er her, værdierne for Færchfonden er skabt, det er her midlerne skal ud at arbejde. At få det til at lykkes sker i denne sag helt oplagt bedst sammen med kommunen. Det skyldes både behovet for politisk opbakning og behovet for at samarbejde med den kommunale organisation. Projektets karakter gør, at vi har valgt at formalisere samarbejdet i et selskab, så der er klare rammer for strukturen og opgave­fordelingen.

Vi kigger ind i et langvarigt samarbejde mellem kommunen og fonden. Ved beslutningen om at arbejde så tæt sammen i så lang tid har vi lagt vægt på, at både kommunen og vi oplever, at vi har sammenfaldende interesser. Det er et godt udgangspunkt, at vi har det samme billede af, hvor vi vil hen: Både kommunen og vi ønsker at gøre en forskel - at udvikle Vestjylland. Det kan godt være, at vi kan have forskellige synspunkter i forhold til detaljerne, men når det overordnede formål er det samme, er fundamentet for et godt samarbejde på plads.

Der er megen debat om politikere i bestyrelser, og her sidder to politikere i bestyrelsen for udviklingsselskabet; hvilke tanker har du gjort dig om det?

For at vi kan få vores vision til at folde sig ud i denne sag om byudvikling, er det nødvendigt at forstå og inddrage de hensyn, der gør sig gældende i de politiske beslutninger. Her er det en stor støtte – måske endda en nødvendighed – at have politisk repræsentation i bestyrelsen. Det bidrager til, at det politiske aspekt er et naturligt element i de beslutninger, som bestyrelsen træffer. Uden et tæt samspil med ejerne, vil dette selskab ganske enkelt ikke kunne lykkes med sin opgave – og den politiske repræsentation er med til at sikre det samspil.

Hvis vi taler sammen om fire-fem år, hvad skal der så til, for at samarbejdet med kommunen om Udviklings­selskabet har været en succes?

Selskabet skal for det første have frembragt en konkret leverance i form af en masterplan for udviklingen af Holstebro. Det skal være en helhedsplan, der rækker mange år ud i tiden. Planen skal danne det overordnede grundlag for udviklingen af Holstebro, så vi sikrer, at Holstebro er et attraktivt sted at bo, at drive virksomhed, at uddanne sig. Enighed om den overordnede ramme mellem selskabet og ejerne vil skabe et stærk grundlag for udviklingen.

Derudover skal der være etableret i hvert fald ét, men gerne to eller måske endda tre, af de større projekter fra masterplanen.

Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner