Det startede som en historie om et kuldsejlet it-system og manglende inddrivelse af fordringer. Nu har det for mange kommuner udviklet sig til historisk lave restancer. Læs hvordan en skarp styring af inddrivelsen kan nedbringe borgernes restancer til kommunen.

I januar 2017 vedtog Folketinget en ændring af gældsinddrivelsesloven, som medførte, at kommunerne skulle varetage inddrivelsen af fortrinsberettigede kommunale krav – herunder ejendomsskat. Kommunale pantefogeder kunne herefter selv foretage udlæg i fast ejendom og om nødvendigt begære ejendommen solgt på tvangsauktion.

Opgaven med at inddrive kommunernes restancer var siden 2005 blevet vare­taget af Skat. Men det udskældte EFI-system havde medført, at restancerne hobede sig op, og pengene manglede i kommunekassen.

Effektivt samarbejde om digital løsning

Horten har som led i vores jyske satsning overtaget et samarbejde med Aarhus Kommune om inddrivelse af ejendoms­skatter og andre fortrinsberettigede krav. Samarbejdet startede med en vision om at udvikle en digital løsning for kommunerne, der var baseret på kommunernes eksisterende it-system, og som havde fokus på at spare ressourcer i forbindelse med inddrivelsen og at sikre juridisk robust håndtering i hele processen.

Aarhus Kommune benytter som hoved­parten af landets kommuner KMD’s system “Opus Debitor”. Grundstammen i vores digitale bistand med inddrivelsen er derfor et it-system, der er skrædder­syet til at modtage dataudtræk fra Opus Debitor.

Systemet er udviklet sådan, at kommunens sager oprettes i Hortens system på baggrund af filudtræk. Det er således ikke nødvendigt at sende fysiske dokumenter eller mails. Daglig automatisk levering af filudtrækket sikrer, at Hortens sag altid er ajour med yderligere rater og renter, som kan medtages under tvangsauktionen, samt indbetalinger modtaget hos kommunen.

Horten gennemfører automatisk validering og berigelse af ejendoms­data fra LIFA A/S Landinspektører, dataleverandør til OIS og har dermed altid korrekte ejendomsdata. Inddrivelses­systemet sikrer desuden en konstant opdatering af informationer om ejerne fra bl.a. Kreditvagten, Debitor Registret, RKI, Tingbogen og Statstidende.

Kommunen har kiggeadgang til Hortens sagsbehandlingssystem, hvilket giver mulighed for, at kommunen kan følge med i alle egne sager, der er sendt til inddrivelse.

Næsten halvdelen af Aarhus Kommunes sager løses ved indbetaling af de skyldige beløb, efter at Horten har afgivet påkrav. Først når det konstateres, at der ikke betales inden for den fastsatte frist, sender Aarhus Kommune udlægsblade til Horten til brug for indgivelse af auktionsbegæring. Langt de fleste borgere betaler herefter det skyldige beløb – og tvangsauktion undgås.

Inddrivelsesprocesserne hos Aarhus Kommune er dermed effektiviseret mest muligt.

Fald i ejendomsskatte­restancerne

“Hjemtagelsen” af inddrivelsesopgaven har medført mange ændringer hos landets kommuner, og det har også betydet et betydeligt fald i blandt andet ejendomsskatterestancerne. I Aarhus Kommune er restancen på ejendomsskatterne i 2017 reduceret med 42,3 %, og også andre kommuner melder om lavere restancer.

Vi kommer gerne på besøg i din kommune og tager en snak om, hvordan vi kan bistå med at øge effektiviteten i forbindelse med inddrivelsen.

Forfattere

Piya Mukherjee

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner