Horten deltager igen i år på Folkemødet, som i år afholdes 14. – 17. juni. Vi ser frem til at deltage i mange spændende debatter om det offentlige Danmarks muligheder og udfordringer – og til at møde nye og kommende samarbejdspartnere under åben himmel på Bornholm.  Læs her, hvorfor vi igen i år prioriterer at være med på Folkemødet.

Klavs V. Gravesen, partner i Horten, næstformand i Danske Advokater

Klavs er specialiseret i forsyningssektorens forhold og er med­forfatter til en række bøger om forsyningsret, bl.a. lov­kommentarer til vandsektorloven og varmeforsyningsloven samt håndbogen ”Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter”.

"Horten har altid været vel repræsenteret på Folkemødet. Vi ser det som en naturlig del af det at drive advokat­virksomhed, at man blander sig i debatter og søger inspiration, også uden for branchens egne cirkler. For mig er det en ekstra glæde, at jeg også repræsenterer vores brancheorganisation, Danske Advokater, på Folkemødet. Folkemødet skaber en unik ramme for at udforske juraen og advokatgerningen fra mange sider, forholde sig til andres synspunkter og deltage i debatter på et på en gang fordomsfrit og indsigtsfuldt niveau. Samtidig tager debatterne ofte afsæt i sager fra det virkelige liv, som er tanke­vækkende og giver grund til at overveje, hvordan vi kan gøre tingene bedre".

Line Markert, partner i Horten

Line Markert er blandt Danmarks førende advokater inden for energi- og forsynings­­­sektoren. Der­ud­over er hun ekspert i kommunale selskabers forhold. Hun repræsenterer Horten i Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser. I privat regi er Line formand for Dansk Sejlunion.

"Det er altid inspirerende at blive overrasket og udfordret på årets folke­møde. Derfor glæder jeg mig igen i år til at få perspektiver på de vigtige spørgsmål og projekter, som det offentlige og halvoffentlige Danmark skal tage stilling til i 2018 og de kommende år. Det er også en fantastisk ramme for at drøfte strategier for den offentlige opgave­løsning med vores samarbejdspartnere og kunder i en uformel ramme med rum for en bredere snak. Det gælder f.eks. de driftsopgaver, som kan løses af det offentlige, udliciteres til private eller varetages i en selvstændig, offentligt ejet organisation. Derudover håber jeg, at vi skal tale mere om good governance i kommunerne og i kommunernes selskaber".

Rikke Søgaard Berth, partner i Horten

Rikke er specialiseret i organiseringen af de kommunale opgaver og arbejder særligt med tvær­faglige projekter. Hun har i 2017-2018 været medlem af havne­lovsudvalget og af det udvalg, der arbejder med rammerne for ekspropriation efter planloven. Pt. deltager hun i arbejds­gruppen om offentlig erhvervs­aktivitet.

"Jeg ser frem til at deltage i Folkemødet igen i år! Særligt er jeg interesseret i, hvordan kommunerne bedst kan komme i gang med de fyrtårnsprojekter, som de nye kommunal­bestyrelser beslutter. Timingen er rigtig god i forhold til at sætte f.eks. byudvikling i gang – også hvor det skal ske i samarbejde med private aktører. Derudover vil jeg lytte meget til, hvilke planer kommunerne har for deres havne: Hvordan kan havne og byudvikling spille godt sammen? Det giver inspiration at mødes og høre, hvordan vi kan bidrage til, at de opgaver, som bl.a. kommunerne løfter, lykkes bedst muligt".

Andreas Christensen, partner i Horten

Andreas er ekspert i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har spillet en væsentlig rolle i forhold til at præcisere reglerne for udbud og offentlige indkøb på dansk grund.

"Vi samarbejder med vores klienter om at skabe værdi i sam­spillet mellem det offentlige og private Danmark, og på Folke­mødet bliver jeg altid inspireret til at se på den opgave med friske øjne. Her møder man alle de vigtige aktører samlet på ét sted. Det betyder masser af inspirerende møder med mennesker i øjenhøjde, hvor der er god tid til dialog, sol i ansigtet og højt til himlen. Det giver nogle rigtig gode rammer for sammen at løfte blikket og få ideer til kommende projekter".

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner (H)