I denne hvidbog har vi samlet de væsentligste dokumenter fra lovgivningsprocessen. Det gælder bl.a, den vedtagne lov, høringssvar og høringsnotat, relevant praksis der førte til lovændringen samt det fremsatte lovforslag og ændringsforslag.

I denne hvidbog har vi samlet de væsentligste dokumenter fra lovgivningsprocessen, herunder bl.a, den vedtagne lov, høringssvar og høringsnotat og det fremsatte lovforslag og ændringsforslag.

Folketinget vedtog 19. december 2023 en lovændring, som indfører nye regler for mellemkommunal refusion i førtidspensionssager i retssikkerhedsloven på det sociale område. De nye regler er især relevante, når en borger har haft ophold i to eller flere kommuner efter § 9 c, stk. 2-6, i forbindelse med tilkendelse af førtidspension.

Reglerne medfører blandt andet, at institutionsreglen nu altid har forrang, således at en ny handlekommune kan få tilkendt refusion for både ophold og førtidspension efter denne regel. Herudover kan 6-årsreglen ikke længere udskydes.

Lovforslaget har også flere overgangsbestemmelser samt omtale af ensretningen af begreberne "opholdskommune, handlekommune og betalingskommune".

Hos Horten har vi fulgt behandlingen af lovforslaget tæt, og vi er godt i gang med at rådgive om de nye reglers betydning.

I denne hvidbog har vi samlet de væsentligste dokumenter fra lovgivningsprocessen, herunder bl.a.

  • Den vedtagne lov
  • Høringssvar og høringsnotat
  • Det fremsatte lovforslag og ændringsforslag
  • Spørgsmål og svar fra Folketinget
  • Relevant praksis (der førte til lovændringen)

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om, hvordan vi kan bistå med implementering af de nye regler i sagsgangen.

Vi håber, at du vil få glæde af hvidbogen, som du kan finde her.

Forfatter

Bo Juul Jensen

Advokat (L)

Janne Bach Stisen

Advokatfuldmægtig