Overvågning på arbejdspladsen er skrevet til både lønmodtager og arbejdsgiver. Her giver en række førende forskere og praktikere deres  bud på positive og negative følger af overvågningen og ikke mindst de etiske dilemmaer, især lederne står over for.

Selvom det er muligt at tjekke medarbejdernes tidsforbrug på alle opgaver og døgnet rundt, er det ikke det samme som, at det er en god ide eller lovligt, argumenterer bogen.

Bogen vil gerne inspirere til dels at forstå teknologierne og deres baggrund, men mest deres anvendelse, og lægger op til en dialog på arbejdspladserne om aktive til- og fravalg inden overvågningen går ud over tillid og arbejdsmiljø.

Advokat i Horten Emilie Loiborg er blandt forfatterne til bogen, der også har bidrag fra Michael Jarlner, Kim Escherich,Marc Schuilenburg, Majsa Storbeck, Martijn Wessels, Naja Holten Møller, Lisbeth Knudsen,Helene Friis Ratner, Lars Bo Andersen og Christina J. Colclough.

Forfatter

Emilie Loiborg

Director, advokat