Hortens digitale konkurrenceværktøjer kan hjælpe dig med at sikre, at du overholder konkurrencelovgivningen.

Vi befinder os i den digitale tidsalder, og konkurrencen er under forandring. Kunstig intelligens, algoritmer, blockchain mv. former fremtiden og giver virksomhederne nye muligheder. Horten følger udviklingen og de lovgivningsmæssige initiativer tæt.

Europa-Kommissionens forslag til en retsakt om digitale markeder fokuserer på ’digitale tjenester’, herunder online platforme og såkaldte gatekeepere. Retsakten om digitale markeder forventes at indføre forpligtelser for mange digitale virksomheder og bøder i tilfælde af overtrædelser. Det er hensigten at adressere problemstillinger på de digitale markeder, der falder uden for konkurrencelovgivningens anvendelsesområde. Læs mere om retsakten om digitale markeder i vores nyhed: Retsakten om digitale markeder: Klar til at være digital?

Den digitale udvikling vil ændre konkurrencen og retningslinjerne for, hvordan man overholder konkurrencelovgivningen. Horten rådgiver om, hvordan man navigerer og overholder konkurrencelovgivningen på de digitale markeder.

Vores Algoritme compliance værktøj hjælper med at identificere, om en algoritme overholder konkurrencelovgivningen. En række Top-5-spørgsmål guider dig igennem de mest relevante risikofaktorer.

Blockchain er en revolutionerende teknologi i kraft af sine decentrale, gennemsigtige og kryptografiske egenskaber. I vores oversigt Blockchain og konkurrenceret giver vi en introduktion til teknologien, eksempler på, hvor blockchain anvendes samt de tilknyttede konkurrenceretlige risici. Vi identificerer tre primære former for virksomhedsadfærd, hvor det er nødvendigt at være årvågen for at overholde konkurrencelovgivningen.

Kontakt

Marie Løvbjerg

Director, advokat