Har du et it-udbudsretligt spørgsmål, som du gerne vil vende med en af vores jurister med speciale i it-udbud og it-kontrakter? Kontakt Hortens gratis it-udbudshotline.

På Hortens it-udbudshotline får du en specialiseret og fagligt velfunderet drøftelse af spørgsmål relateret til it-udbud. Det kan fx være spørgsmål om beregning af kontraktværdi, valg af udbuds- og kontraktform, væsentligt indhold af it-kontrakter eller om ændringer af it-udbudskontrakter.

Hotlinens rådgivning er mundtlig og håndterer alene afgrænsede spørgsmål, som kan besvares ud fra vores juristers paratviden eller en begrænset undersøgelse af viden eller praksis på området (ca. 15 minutter pr. spørgsmål). Derfor gennemgår vi som udgangspunkt ikke dokumenter og andet sagsmateriale som led i besvarelsen af henvendelser.

Hotlinen kan ikke anvendes til spørgsmål om sager, der allerede er under behandling hos Horten.

It-udbudshotlinen er åben 24 timer i døgnet.

Ring til hotlinen på telefon 3334 4424 eller skriv til os på itudbud@horten.dk

Kontakt

Anders Jakobsen

Advokat