Jens Grønkjær Sjølander Pihl er certificeret IT-advokat med brede kompetencer og erfaring med særligt fokus på regulerede industrier og ekspertise i sammenhængen mellem teknologi, jura og kommercielle aspekter.

Jens har en dyb og afbalanceret forståelse af risici, standarder og præferencer på både leverandør- og kundeside fra sin brede arbejdserfaring og de mange projekter, han har rådgivet om. Jens har arbejdet i såvel den offentlige som den private sektor som både ekstern advokat og som intern advokat hos store IT-leverandører fx NNIT og KMD, herunder fire år som leder af KMD’s kontraktforhandlings- og kontraktstyringsteam.

Jens rådgiver om alle aspekter af IT-retten, herunder udarbejdelse og forhandling af alle typer IT-kontrakter, herunder systemudviklings- og leverandørkontrakter, hosting- og servicebaserede kontrakter (SaaS/ASP, PaaS, IaaS etc.) samt outsourcing-kontrakter.

Jens har særligt fokus på nye teknologier, herunder AI, IoT, Big Data, robotter og blockchain og de juridiske konsekvenser heraf. Herudover har Jens særligt fokus på it-sikkerhed og samspillet med  informations- og databeskyttelsesreguleringen.

Som advokat har Jens en praktisk og operationel tilgang til juridisk rådgivning baseret på mere end 15 års erfaring og en dybdegående forståelse for, hvordan man afbøder, adresserer og løser juridiske udfordringer i relation til it, særligt med hensyn til outsourcing og udvikling af nye teknologier. Det er et nøgleprincip i hans juridiske rådgivning at gøre det muligt for klienten at implementere og gøre brug af den juridiske rådgivning på ”plug-and-play”-basis.