Horten tilbyder en pakkeløsning for kvalitetsscreening af udbudsmateriale til byggesager. 

Et godt og gennemarbejdet udbudsmateriale er altafgørende for en god udbudsproces og en brugbar kontrakt om den udbudte opgave.

Kvaliteten af udbudsmaterialet og kontrakten er samtidig en grundlæggende forudsætning for, at bygherren får de rigtige løsninger og den forventede kvalitet.

Alle, der har arbejdet med udbud af bygge- og anlægsopgaver, kender til de konsekvenser, det kan have, hvis der er uklarheder i udbudsmaterialet. Sommetider lykkes det til trods for uklarhederne at lande en kontrakt. Andre gange lykkes det ikke, og man risikerer, at udbuddet må gå om, eller at man må tage den tunge vej gennem klagesystemet – enten ved Klagenævnet for Udbud, ved domstolene eller i værste fald begge steder.

Hortens kvalitetsscreening af udbudsmateriale for bygge- og anlægsopgaver skal forebygge tvister. Den omfatter en juridisk kvalitetsscreening af følgende dokumenter:

  • Udbudsbekendtgørelse eller udbudsannonce
  • Udbudsbrev eller udbudsbetingelser
  • Entreprisekontrakt
  • Bygherrens tilføjelser og fravigelser til AB 18 eller ABT 18
  • Byggesagsbeskrivelse
  • Tilbudsliste
  • ESPD

Kontakt

Jesper Petersen Bach

Partner