Jesper Petersen Bach har speciale i udbudsret og stræber efter at gøre det komplicerede enkelt og for altid at levere en løsningsorienteret og brugbar rådgivning.

Jesper har igennem sin karriere arbejdet såvel i den private sektor som i det offentlige, blandt andet som chef for en indkøbs- og udbudsafdeling. Jesper har massiv erfaring med gennemførelse af udbud på vegne af offentlige ordregivere, ligesom han har ført en lang række sager ved Klagenævnet for Udbud, domstolene og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Jespers specialistkompetencer omfatter blandt andet rådgivning om udbud inden for byggeriets område, sundhedssektoren, havnesektoren, forsyningssektoren og det almene område.

Jesper har siden 2009 undervist i udbudsret og entrepriseret som ekstern lektor på Aarhus Universitet, herunder i forbindelse med varetagelse af et forløb for elitestuderende. Jesper afholder desuden løbende en lang række kurser om udbud rundt om i landet.