Download Hortens FAQ om whistleblowerordninger og få en samlet oversigt over spørgsmål og svar om whistleblowerordninger for henholdsvis virksomheder, kommuner, finansielle virksomheder og forsyninger.

Loven om beskyttelse af whistleblowere blev vedtaget af Folketinget 24. juni 2021, og det får konsekvenser får både offentlige og private organisationer.

Alle kommuner skal have implementeret en whistleblowerordning senest 17. december 2021.

Private virksomheder med flere end 249 ansatte skal have implementeret en whistleblowerordning senest 17. december 2021. Hvis der er færre end 250 ansatte, men flere end 49 ansatte, er fristen 17. december 2023.

Forsyningsselskaber, der er en del af den offentlige forvaltning (fx § 60-fællesskaber), med flere end 49 ansatte skal have implementeret en whistleblowerordning senest 17. december 2021. For privatretligt organiserede forsyningsselskaber (fx aktieselskaber, uanset om de er kommunalt ejede) med færre end 250, men flere end 49 ansatte, er fristen 17. december 2023.

Få overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du etablerer whistleblowerordninger ud fra loven om beskyttelse af whistleblowere. Horten har udarbejdet fire FAQ's til, hvordan din organisation skal forholde sig.

Download pdf her:

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner