Gæsteprincippet handler om, hvem der skal betale, hvis forsyningsledninger skal flyttes pga. ændringer på det areal – typisk veje - hvor ledningerne ligger.

Gæsteprincippet betyder helt grundlæggende, at hvis ikke andet er aftalt, ligger en ledning som "gæst" på en ejendom. Derfor skal forsyningsselskabet betale, hvis ledningerne skal flyttes.

Men gæsteprincippet kan fraviges ved aftale, ofte mod betaling til arealets ejer, så forsyningsselskabet på den måde opnår en bedre retsstilling end gæsteprincippet.

I videoen giver partner og advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll en introduktion til gæsteprincippet og betalingsspørgsmålet ved ledningsflytninger.

Gæsteprincippet på 7 minutter

Kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)