I videoen giver partner Tanja Lykke Stougaard et overblik over leasingaftalens vigtigste begreber.

En leasingaftale er helt grundlæggende en aftale, der overdrager brugsretten til fx en bil eller noget produktionsudstyr i en periode. For leasingaftaler med erhvervsdrivende gælder der en stor grad af aftalefrihed, mens leasingaftaler med forbrugere er underlagt en række forbrugerbeskyttelsesregler. Leasingselskaber, som er registrerede selvanmeldere eller som er undergivet tilsyn efter hvidvaskloven, er også forpligtede til at foretage en kreditværdighedsvurdering af forbrugeren.

Leasingaftaler - på 6 minutter

Kontakt

Tanja Lykke Stougaard

Partner