Tanja Lykke Stougaard har betydelig erfaring og ekspertise inden for insolvens- og finansieringsretten. Tanja beskæftiger sig primært med løsørefinansiering, herunder særligt leasing og kreditaftaleretlige spørgsmål. Derudover har Tanja stor erfaring med inkassovirksomhed i bred forstand og har desuden ført et betydeligt antal retssager om spørgsmål inden for det insolvens- og finansieringsretlige område.

Tanja er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Insolvency