Du får indsigt i, hvornår omkostningsbekendtgørelsen er relevant for
spildevandsselskabers projekter, og hvad en god aftale bør indeholde.

På webinaret ser partner Line Markert og advokat Mads Olsen nærmere på:

• Hvordan spildevandsselskaber opfylder kravene i omkostningsbekendtgørelsen.
• Hvornår spildevandsselskaber skal indgå projekter med andre parter.
• Hvordan spildevandsselskaber laver gode aftaler om projekter med andre.

Omkostningsbekendtgørelsen og aftaler om klimatilpasning

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat