Der er fremsat lovforslag om ændring af vandsektor-, -forsynings- og spildevandsbetalingsloven med ikrafttrædelse juli 2024. Hør, hvad det betyder for vand- og spildevandsselskaberne, og få eksempler på problemstillinger, vi allerede er stødt på

Der blev 7. februar 2024 fremsat et lovforslag om ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven. Den 23. april 2024 sendte Energistyrelsen tre bekendtgørelser i høring. Bekendtgørelserne skal gennemføre konkrete dele af lovforslaget. Bekendtgørelserne skal efter planen træde i kraft 1. juli 2024.

Partner Line Markert og advokat Mads Peter Rosenius Olsen giver dig viden om, hvad lovforslaget og bekendtgørelserne betyder for vand- og spildevandsselskaberne i praksis.

De ser allerede nu tilfælde, hvor ændringerne har betydning. Du bliver derfor introduceret for nogle af de problemstillinger, de allerede er blevet mødt med.

Kontakter

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat