På webinaret gav giver partner Annelouise Dalgaard Pedersen og juniorpartner Bo Christensen et overblik over de udbuds- og insolvensretlige spilleregler, der gælder ved en privat aktørs konkurs.

Hvad sker der, når din kontraktpart går konkurs? Og hvilke begrænsninger sætter udbudsreglerne for manøvrerummet, hvis en privat samarbejdspartner er nødlidende eller går konkurs?

Webinaret følges op med et seminar i løbet af efteråret 2020, hvor vi gennem praktiske eksempler vil give vores bud på, hvordan ordregiver kan forsøge at gardere sig mod konkurs i udbudsgrundlaget, ligesom vi går i dybden med håndteringen af en konkurs, hvis den private aktør fx leverer kritisk infrastruktur eller nøglemedarbejdere.

Målgruppen er alle, der beskæftiger sig med udbudsprocesser og – kontrakter. Vi vil tage afsæt i problemstillingerne set fra ordregivers stol, men tilbudsgivere/leverandører er også meget velkommen til at deltage.

test

kontakt

Bo Christensen

Juniorpartner