Webinarserie der går i dybden med tilsyn og håndhævelse inden for udvalgte miljøretlige områder. 

De fleste miljølove indeholder en bestemmelse om, at tilsynsmyndigheden er forpligtet til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold. Det gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning.

Den 5. november 2020 var temaet 'Planloven'.

I studiet var partner Henriette Soja og senioradvokat Tina Toft.

Webinar: Tilsyn og håndhævelse på miljøområdet

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)