På webinaret gør vi status og drøfter, hvordan ordregivere og tilbudsgivere fremadrettet skal indrette sig i forbindelse med rammeaftaler i forlængelse af domstolens dom af 17. juni 2021.

Vi kommer bl.a ind. på følgende:

  • Hvad skal udbudsbekendtgørelsen indeholde?
  • Hvad er konsekvensen af, at en på forhånd offentliggjort økonomisk ramme sprænges?
  • Hvilke forholdsregler kan ordregiver tage?

Webinar: Rammeaftaler efter domstolens dom i Simonsen & Weel

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)