Hortens specialister gør dig klogere på de emner, som projektledere, rådgivere og myndigheder bør være særligt opmærksomme på, når de udarbejder og behandler varmeprojekter. Vi gennemgår også de nye regler og vejledninger.

Varmeområdet er tæt reguleret, hvilket hele tiden bliver nuanceret og præciseret gennem regelændringer og praksis. Det seneste eksempel er den nye projektbekendtgørelse, ændringen af denne og de nye tilhørende vejledninger. Derudover er en ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet også på vej.

Vi gennemgår blandt andet:

  • De nye regler og vejledninger
  • Opmærksomhedspunkter for nye fjernvarmeområder og produktionsanlæg
  • Blokvarmecentralers stilling
  • Nedlæggelse af anlæg
  • Ophør af tilslutningspligt.

Varmeprojekter

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Renée van Naerssen

Advokat