Vi giver gode råd til tilrettelæggelsen af advokatundersøgelser for offentlige myndigheder. Derudover ser vi nærmere på de faldgruber, man bør være opmærksom på.

Advokatundersøgelser bruges jævnligt til at få afklaret såvel et hændelsesforløb som retlige rammer i mere komplekse sager.

På webinaret gennemgår vi:

  • Kommissoriet
  • Processen for at indhente faktuelle oplysninger
  • Hvordan afrapporteringen kan tilrettelægges
  • De typiske faldgruber

Vi fokuserer på advokatundersøgelser, der udføres for offentlige myndigheder, og deler erfaringer fra undersøgelser, vi har gennemført. Deltagerne får konkrete tips til, hvordan advokatundersøgelser kan tilrettelægges, og hvilke sager der er egnede, hhv. ikke egnede til at blive underlagt denne undersøgelsesform.

Advokatundersøgelser for offentlige myndigheder

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner