Stort set alle virksomheder sender oplysninger til offentlige myndigheder – og her vil oplysningerne i vidt omfang være omfattet af aktindsigt. Både medier, borgere og konkurrenter kan således søge aktindsigt i de oplysninger, en virksomhed har indsendt til myndighederne. I øjeblikket kan også situationen i Ukraine medføre et øget fokus på at søge aktindsigt i virksomhedsoplysninger, som myndighederne er i besiddelse af.

På webinaret ser vi på, hvilke oplysninger der er aktindsigt i – og hvilke der kan undtages fra aktindsigt. Vi gennemgår også, hvordan myndighedernes proces for at behandle en aktindsigtssag typisk vil være. Endelig ser vi på, hvordan man som virksomhed kan få undtaget forretningsoplysninger – dette kræver, at man kender reglerne og ved, hvilke argumenter der kan støtte ens sag. Efter webinaret vil du være bedre klædt på til at håndtere høringer over aktindsigtsanmodninger.

Derudover kan man jo som virksomhed også selv begære aktindsigt – vi ser på, hvornår det kan være hensigtsmæssigt.

Aktindsigt - set fra virksomhedens side

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Claus Bennetsen

Partner