Hortens eksperter partner Rikke Søgaard Berth og partner Birgitte Frølund gennemgår den nye vejledning til advokatundersøgelser.

Advokatundersøgelser giver ofte anledning til debat – hvilke forhold kan undersøges af en advokat, og hvilke processer skal iagttages under udførelsen?

Advokatsamfundet iværksatte – blandt andet på baggrund af debat om brugen af advokatundersøgelser i MeToo-sager – i december 2021 et arbejde med at udarbejde en ny vejledning om advokatundersøgelser. Den nye vejledning blev offentliggjort 6. september 2022.

På dette webinar så Rikke Søgaard Berth og Birgitte Frølund, der begge er partnere i Horten, på vejledningen, og på hvilken betydning den får for såvel private virksomheder som offentlige myndigheder, der får udført advokatundersøgelser. Rikke har deltaget i den følgegruppe i Advokatsamfundet, der har givet input til vejledningen og har omfattende erfaring med at tilrettelægge og gennemføre advokatundersøgelser for offentlige myndigheder. Birgitte er specialiseret i at varetage komplekse tvister og er medlem af Advokatnævnet.

Webinar: Ny vejledning til advokatundersøgelser

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Birgitte Frølund

Partner (H)