Hortens eksperter i miljø-, plan- og byggeret holder dig opdateret  på aktuelle miljøretlige emner på vores webinarserie.

I webinarserien "Update på miljøretten" giver vi på en halv time en update på et aktuelt emne inden for miljø-, plan- eller byggelovgivningen. Det er fx emner som aktindsigt i miljøsager, affaldsreglerne i en cirkulær kontekst, emissioner fra støj, støv, lugt og lys, vejprojekter, ekspropriation, gæsteprincippet, planlovgivningen og meget mere.

Webinarserien er målrettet kommunernes teknik- og miljøforvaltninger, men er relevant for alle, der beskæftiger sig med miljø-, plan- og byggeret.

Se tidligere Updates på miljøretten

kontakt

Henriette Soja

Partner

Tue Trier Bing

Specialistadvokat

Poul Hvilsted

Partner

Tina Toft

Senioradvokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat

Marie Bockhahn

Specialistadvokat