Hortens eksperter i miljø-, plan- og byggeret holder dig opdateret  på aktuelle miljøretlige emner på vores webinarserie.

I webinarserien "Update på miljøretten" giver vi på en halv time en update på et aktuelt emne inden for miljø-, plan- eller byggelovgivningen. Det er fx emner som aktindsigt i miljøsager, affaldsreglerne i en cirkulær kontekst, emissioner fra støj, støv, lugt og lys, vejprojekter, ekspropriation, gæsteprincippet, planlovgivningen og meget mere.

Webinarserien er målrettet kommunernes teknik- og miljøforvaltninger, men er relevant for alle, der beskæftiger sig med miljø-, plan- og byggeret.

Se tidligere updates på miljøretten

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Tue Bing Trier

Director, advokat (L)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Tina Toft

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)