Ansøgning og samtaler

Du har mulighed for enten at søge på specifikke jobs, der er annonceret her på vores hjemmeside, eller søge uopfordret. Alle ansøgninger – også de uopfordrede – skal sendes elektronisk via vores hjemmeside. Foruden en motiveret ansøgning og et CV, skal du også sende karakterbeviser, anbefalinger og lignende relevant materiale, som er med til at give os et billede af dig og dine kvalifikationer.

Er din ansøgning relevant, inviterer vi dig til jobsamtale og test med HR samt en eller flere relevante partnere. Hvis der efter første samtale fortsat er gensidig interesse, vil du enten blive inviteret til en 2. samtale eller få tilbudt et job hos os efterfølgende.

Vi lægger stor vægt på, at vores jobsamtaler er baseret på dialog i en god atmosfære med henblik på, at begge parter skal få et fyldestgørende indtryk af hinanden.

Hvad kigger vi på?

Vi tilstræber at levere branchens bedste løsninger for vores klienter, og som i andre rådgivningsvirksomheder er medarbejderen vores vigtigste aktiv. Det er derfor afgørende for vores succes at ansætte, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere.

Lige meget hvor i Horten du bliver ansat, er det afgørende, at din faglighed er i top. Vi vil have de bedste medarbejdere på alle niveauer og går ikke på kompromis med dette krav.

En dygtig medarbejder skal dog have mange andre egenskaber end blot høj faglighed. Dine faglige kompetencer kan derfor ikke stå alene. Når vi ansætter nye medarbejdere, stiller vi således også høje krav til blandt andet dine personlige kompetencer, professionalisme, forretningsforståelse, ambitionsniveau, værdier, personlighed og engagement.

Vi tilbringer meget tid sammen og samarbejder meget på tværs af afdelinger. Derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere passer ind socialt og bidrager til den gode ånd, der hersker i Horten. Vores uformelle kultur med plads til forskellighed, vores ligefremme og respektfulde omgangstone, og vores prioritering af, at det skal være sjovt at gå på arbejde er unik i branchen, og noget vi værner om. Du skal derfor kunne se en værdi i dette og have lyst til at bidrage hertil.

Rekrutteringsprofil for fuldmægtige

Hvert år i februar og september ansætter vi nye fuldmægtige. Også i disse ansættelsesrunder lægger vi vægt på, at der skal være plads til mangfoldighed. Hortens rekrutteringsprofil skildrer, hvilke egenskaber vi særligt lægger vægt på, når vi rekrutterer fuldmægtige. Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at du ikke nødvendigvis skal kunne sætte hak ved alle de anførte egenskaber, men at rekrutteringsprofilen blot er en rettesnor for, hvad vi primært vægter, når vi skal vurdere fuldmægtigkandidater.

 • Uddannelsesprofil
  • Blandt de bedste på årgangen
  • Gode karakterer i de tungere fag inden for f.eks. formueret og forvaltningsret
  • Engagement i studiemiljøet
  • Studieophold i udlandet
  • Valgfag skal overvejende have relevans for et job i advokatbranchen
 • Erhvervserfaring
  • Studiejobs – helst relevante
  • Frivilligt arbejde – gerne relevant
  • Engagement og ansvar på tidligere arbejdspladser, som ligger ud over den egentlige jobbeskrivelse
 • Evner som advokat
  • Motiveres af udsigten til klientrelationer
  • Brænder for jura
  • Forretningsforståelse
  • Løsningsorienteret
  • Samarbejdsorienteret og relationsskabende
  • Kvalitetsorienteret, med en fornuftig balance mellem grundighed og tempo
  • Målrettet og vedholdende
  • Fleksibel
  • Tager ansvar og driver opgaver frem
 • Personlighed
  • Gennemslagskraft
  • Iderig og proaktiv
  • Udfordrer og ønsker at blive udfordret
  • Ambitiøs og præstationsorienteret
  • Velafbalanceret
  • Holdspiller
  • Engagement og drive
  • Nysgerrig og udviklingsorienteret
  • Imødekommende, ærlig og positiv
  • Situationsfornemmelse

Vil du vide mere?

Mette Meirup Gregersen

HR-chef