Examensexempler: Aftaleret, erstatningsret, køberet og obligationsret

I hæfterne får du både generelle eksamenstips og en gennemgang af specifikke eksempler på besvarelser inden for områderne aftaleret, erstatningsret, køberet og obligationsret. Det er tænkt som inspirations- og øvelseshæfter til at træne din eksamensteknik.

Hent "ExamensExempler: Aftaleret, erstatningsret og køberet"

Hent "ExamensExempler: Obligationsret"

Fagligt videofix for studerende: Aftaleret

I en serie på 16 videoer gennemgår Hortens jurastuderende en række centrale begreber inden for aftaleretten. Hver video slutter med konkrete tips til din eksamen.

Fagligt videofix for studerende: Køberet

Hortens jurastuderende gennemgår de centrale begreber inden for køberetten.

Fagligt videofix for studerende: Obligationsret

I videoerne får du en introduktion til obligationsretten og dens anvendelsesområde.

Fagligt videofix for studerende: Erstatningsret

Videoerne giver en introduktion til erstatningsretten, herunder erstatningsrettens område, erstatning i og uden for kontrakt og et overblik over erstatningsrettens forskellige retskilder.

Fagligt videofix for studerende: Tings- og kreditorret

Gennem ni videoer giver Hortens jurastuderende et overblik over centale begreber i tings- og kreditorretten.