Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv og dygtige medarbejdere er garant for, at vi fortsat kan give vores klienter en værdifuld og højt kvalificeret rådgivning. I Horten tror vi på, at alle vi ansætter, har talent, og vi har fokus på at udvikle alle vores medarbejdere, så de får deres talent i spil i hverdagen og kontinuerligt udvikler nye kompetencer – dette til gavn for både dig som medarbejder og for vores klienter.

I Horten har vi dog samtidig stor respekt for forskellighed og mener, at kompetenceudviklingen skal tilpasses den enkelte medarbejders ambitioner, behov og livsfaser. Vi vil ikke udvikle vores talenter ud fra en one-size-fits-all-tankegang. I stedet bliver du som medarbejder tilbudt individuel, målrettet udvikling og ansvar samt valgmuligheder i forhold til, hvordan netop du vil skrue din karriere sammen, således at du får mulighed for at have et godt og meningsfuldt liv og samtidig udfolde dine karriereambitioner.

Dette er grundstenen i Hortens talentprogram GOambition, som bygger på en ambition om, at vi alle skal udvikles, men vi skal ikke alle udvikles på samme måde, i samme tempo og med samme mål for øje. Udviklingen skal tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønsker, ambitioner, kvalifikationer og potentiale og kobles op på Hortens udvikling og strategi.

Alle ambitioner og karriereveje anerkendes, så længe de er i tråd med Hortens udvikling og mål. Den individuelle udvikling af medarbejderne skal således understøttes, hvad enten målet er at:

  • blive partner
  • blive en dygtig specialistadvokat
  • være en selvstændig, kompetent advokat/senioradvokat
  • yde en god indsats i Horten med en stejl læringskurve for efter en årrække at skifte branche
  • eller noget helt femte ...

Vi har mod til at differentiere vores indsatser. Vores kultur understøtter, at du kan tale åbent og ærligt om kompetencer og ambitioner tidligt i din karriere med din leder, således at vi herudfra kan planlægge individuelle udviklingstiltag og karriereforløb.

GOambition forudsætter, at vi tilbyder en bred pallette af udviklingsaktiviteter. Din udvikling sker derfor dels via Horten Academy, hvor du har mulighed for at tilegne og udvikle både personlige og faglige kompetencer, dels gennem eksterne kurser, og dels er udvikling et højt prioriteret mål i dit daglige arbejde, hvor du via sparring, samarbejde, inddragelse, ansvar og en åben feedback-kultur lærer nyt og tilegner dig relevante kompetencer.

GOambition rummer ikke kun individualisering af kompetenceudvikling og karrieremuligheder, men åbner også op for muligheden for individualiserede vilkår. Vi har en performancekultur og er ambitiøse på alle vores medarbejderes vegne. Samtidig er vi åbne for, at nogle har brug for individuelle vilkår i forhold til fleksibilitet, arbejdstid mv., mens andre primært motiveres af at opbygge en masse erfaring, opnå resultater, der udmøntes i en bonus eller påtage sig et større ansvar. GOambition rummer mange forskellige talenter og mange forskellige forventninger til arbejdslivet, så længe de er i tråd med Hortens forretning og strategi.

Vil du vide mere?

Lenette Werner

Business Partner People & Culture