Siden 1. juli 2018 har det været muligt for kommunerne at afholde bindende folkeafstemninger som følge af ændringer i kommunestyrelsesloven og den kommunale valglov.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu sendt fire bekendtgørelser vedrørende den praktiske afvikling af folkeafstemningerne i høring:

  • En bekendtgørelse om stemmesedler og brevstemmemateriale
  • En bekendtgørelse om bedømmelse af udfyldte stemmesedler
  • To bekendtgørelser vedrørende teknikaliteter for EU-borgere uden CPR-nummer


Bekendtgørelsen om stemmesedler stiller meget specifikke krav til stemmesedlernes indhold og udseende. F.eks. må de ikke være hvide eller lyseblå, og hvis folkeafstemningen afholdes samme dag som kommunal- og regionalvalg, må de heller ikke være gule.

Bekendtgørelsen om bedømmelse af udfyldte stemmesedler ligner i store træk den eksisterende bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler til landsdækkende folkeafstemninger og har til formål at sikre, at der ikke er tvivlsspørgsmål om en stemmeseddels gyldighed, eller om der er stemt ja eller nej.

Høringsfristen er den 21. januar 2019, og hvis alt går efter planen, træder bekendtgørelserne i kraft den 1. februar 2019.

Læs mere om reglerne for bindende kommunale folkeafstemninger her: Bindende kommunale folkeafstemninger

Læs mere om bekendtgørelserne på Høringsportalen

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat