Malene Graff rådgiver primært om kommunal- og forvaltningsret og om offentlig-privat samarbejde (OPS).

Hun rådgiver især kommuner, andre offentlige myndigheder og kommunalt ejede selskaber inden for en lang række offentligretlige områder, herunder kommunalfuldmagtsreglerne, kommunal erhvervsvirksomhed, kommunernes etablering og drift af selskaber samt om organisering og omstrukturering af offentlige selskaber og forsyningsvirksomheder.

Malene har særligt erfaring med at rådgive i sager om kommuners etablering af aktieselskaber, foreninger og fonde, udarbejdelse af vedtægter og den efterfølgende styring mv. Hun har endvidere bistået i flere sager om kommunal støtte til sport og kultur, tværkommunale samarbejder samt rammerne for salg og produktion af kommunale ydelser.

Hun rådgiver også ofte i sager om aktindsigt og erhvervsfremme, ligesom hun har stor erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser.

Malene har gennem sin tidligere ansættelse i Det Sociale Nævn erfaring med behandling af socialretlige emner samt forvaltningsretlige spørgsmål og sagsbehandling. Derudover har hun via sine ansættelser i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Dansk Erhverv opnået stor erfaring med at arbejde med juraen i en politisk kontekst.

Udgivelser