Malene Graff rådgiver om kommunal- og forvaltningsret samt om energi- og forsyningsret. Hun rådgiver især kommuner, andre offentlige myndigheder og kommunalt ejede selskaber inden for en lang række offentligretlige områder, herunder spørgsmål knyttet til kommunernes etablering og drift af selskaber samt om organisering og omstrukturering af offentlige selskaber og forsyningsvirksomheder.

Malene rådgiver herudover om kommunalfuldmagtsreglerne, forvaltningsretlige spørgsmål og socialretlige emner. Hun har erfaring fra tidligere ansættelser i Det Sociale Nævn, Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunalretsafdeling og Dansk Erhvervs OPS-enhed.

udgivelser