Nyt EU-direktiv om balance mellem arbejds- og privatliv for forældre og omsorgspersoner er nu vedtaget. Formålet er at sikre lige muligheder for mænd og kvinder ved blandt andet at indføre øremærket forældreorlov til den enkelte forælder. Det er hensigten, at de nye regler skal øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og få flere mænd til at tage orlov.

Direktivet sikrer hver forælder en individuel ret til fire måneders forældreorlov. To måneder af hver forælders forældreorlov skal være betalt, og disse to måneder kan ikke overføres mellem forældrene. Med det nye direktiv vil to måneders forældreorlov dermed blive reserveret til den enkelte forælder.

Øremærket forældreorlov og fleksible arbejdsordninger

På nuværende tidspunkt har hver forælder i Danmark ret til at afholde 32 ugers forældreorlov. Som forældre har man således i alt 64 ugers forældreorlov. Det er dog kun muligt at få barselsdagpenge i 32 af de 64 uger.

Efter de nuværende regler er det op til forældrene at fordele de 32 ugers barselsdagpenge imellem sig, og det er også en mulighed, at den ene forælder anvender alle 32 ugers barselsdagpenge.

Det er endnu usikkert, hvordan direktivet vil udmønte sig i dansk ret, men det forventes, at implementeringen af direktivet vil komme til at angå den danske forældreorlov, herunder de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at overføre samtlige uger med barselsdagpenge til den ene forælder, da to måneders forældreorlov med barselsdagpenge er øremærket til henholdsvis faderen og moderen.

Ønsker en forælder ikke at bruge sine to måneders øremærkede forældreorlov med barselsdagpenge, vil det derfor ikke være muligt for den anden forælder at afholde det i stedet.

Direktivet vil også udvide retten til at søge om fleksible arbejdsordninger. Arbejdstagere med børn op til en vis alder skal have mulighed for at anmode om fleksible arbejdsordninger, herunder fleksible arbejdstider, fleksible arbejdsmønstre eller distancearbejde. Arbejdsgivere skal svare på anmodningen inden for rimelig tid og skal begrunde ethvert afslag.

Omsorgsorlov

Direktivet skal desuden sikre ret til omsorgsorlov på fem arbejdsdage om året til arbejdstagere, som har pårørende med behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Det er muligt for medlemsstaterne at fastsætte en anden referenceperiode end på årsbasis, og det er også muligt for medlemsstaterne at indføre yderligere betingelser for at opnå ret til omsorgsorlov, herunder at indføre krav om dokumentation.

Horten følger lovarbejdet

Direktivet er vedtaget og skal nu omsættes til danske regler inden for tre år. Vi følger naturligvis eventuelle lovmæssige tiltag, der måtte komme som en konsekvens af direktivet.

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat