Konkurrencerådet fastslog i januar 2019, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for ambulancekørsel til at ekskludere konkurrenten BIOS fra markedet. I kølvandet på sagen fulgte både politianmeldelse, krav om erstatning og intern oprydning hos Falck. Nu har Falck indgået forlig og betaler 152,5 mio. kr. i erstatning.

Falck har indgået forlig med Region Syddanmark, BIOS’ hollandske ejer og konkursboet efter BIOS i Danmark. Falck kompenserer sagens parter med i alt 152,5 mio. kr. efter virksomhedens misbrug af sin dominerende stilling i 2014-2015. Ifølge Falck sikres flere hundrede mindre kreditorer også dækning med et beløb, som vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre indfrielse af allerede kendte krav i konkursboet. Falck må således formodes i høj grad at have imødekommet de krav regionen, BIOS' hollandske ejere og konkursboet har gjort gældende.

Forliget afslutter alle tvister mellem parterne og dermed frafaldes erstatningskravene mod Falck. Forliget er betinget af fortrolighed og derfor kendes aftalens detaljer ikke.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat