I januar 2019 fastslog Konkurrencerådet, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for ambulancekørsel til at ekskludere konkurrenten BIOS fra markedet. I kølvandet på sagen fulgte både politianmeldelse og krav om erstatning. Men sagen har også givet anledning til intern oprydning og compliancetjek, som Falck nu løfter lidt af sløret for. 

Falck har iværksat et omfattende internt self-cleaning-program efter Konkurrencerådets afgørelse om, at Falck har misbrugt sin dominerende stilling på ambulancemarkedet. Self-cleaning-programmer og lignende initiativer kan sikre, at fejl ikke gentager sig, samt at virksomheder, der har brudt loven, igen kan deltage i offentlige udbud.

Hvad er self-cleaning?

Self-cleaning er en samlebetegnelse for initiativer, som skal dokumentere, at en virksomhed er en pålidelig samhandelspartner, selvom virksomheden fx har brudt loven eller opført sig uetisk.

Begrebet stammer fra udbudsreglerne, hvor self-cleaning er et krav, hvis en virksomhed vil byde på offentlige opgaver, selvom virksomheden er omfattet af en udelukkelsesgrund som fx visse brud på konkurrencereglerne og bestikkelse.

En self-cleaning-proces bliver også ofte brugt som anledning til at rydde op i handlemønstre og virksomhedspraksis. Det kan sikre, at de rette complianceinitiativer er på plads, så medarbejderne kender reglerne, og at der gribes hurtigt ind over for uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd. Complianceinitiativer kan fx være e-learning eller andet undervisning, whistleblower-ordninger og klare etiske retningslinjer.

Falcks initiativer

Den 7. maj 2019 offentliggjorde Falck, at virksomheden har indledt et omfattende self-cleaning-program. Som en del af dette iværksætter Falck en omfattende undersøgelse af virksomhedens handlemønstre for at sikre, at der generelt handles i overensstemmelse med Falcks forretningsetiske regler. Det omfatter blandt andet overholdelse af konkurrencereglerne, men også en lang række andre forhold såsom bestikkelse, miljøregulering, svig og databeskyttelse.

Udover self-cleaning-programmet har Falck også iværksat andre initiativer, som skal sikre, at virksomheden overholder reglerne. Falck skriver blandt andet, at virksomheden har gennemført undervisning i konkurrencereglerne og relanceret virksomhedens forretningsetiske regler.

Falck oplyser desuden, at udover at behandle tidligere overtrædelser af de forretningsetiske reglerne, så indfører virksomheden en nul-tolerance-tilgang.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat