På vores webinar Morgenkaffe med Line og Rikke 6. november 2019 fortalte vi kort om 10 nyheder, der er relevante inden for det forvaltnings- og kommunalretlige område. Herunder kan du læse mere om de enkelte nyheder.

1. Kommuners mulighed for at drive og støtte vandrerhjem

En ny udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet giver generel vejledning om de kommunalretlige rammer for kommuners mulighed for at yde støtte til eller drive vandrer hjem. Retsstillingen er tidligere beskrevet af det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i et notat fra 2003 og opdateres i den nye udtalelse.

Læs mere i vores nyhed om udtalelsen: Justering af praksis om kommuners engagement i vandrerhjem.

2. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer i § 60-fællesskaber

Fast vederlæggelse af et § 60-fællesskabs bestyrelsesmedlemmer skal reguleres i vedtægterne og skal dermed godkendes af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt sig i en række sager vedrørende godkendelse af vederlæggelsen af bestyrelsesmedlemmer.

Vil du vide mere?

3. Lovligt forfald fra byrådsmøde

Et flertal i byrådet i Sorø Kommune stemte imod et forslag om at godkende, at et byrådsmedlem havde lovligt forfald fra 1. april 2019 til og med 25. juni 2019. Det godkendte Ankestyrelsen, idet byrådsmedlemmets forfald ikke udgjorde en absolut og varig hindring. Læs Ankestyrelsens udtalelse af 16. august 2019.

4. Kommuners deltagelse i foreninger

Ankestyrelsen har i en udtalelse om mellemledsgrundsætningen og kommuners deltagelse i foreninger gjort det klart, at det ikke er muligt for kommuner at deltage i en forening, der ikke udelukkende varetager lovlige kommunale aktiviteter.

Vil du vide mere?

Læs artiklen Begrænset adgang til at deltage i foreninger.

5. Bosætningshuse og velkomstpakker til tilflyttere

Ankestyrelsen har til Bornholms Regionskommune udtalt, at det ikke er muligt efter kommunalfuldmagtsreglerne at etablere boliger til udlejning til bosætningsformål i en periode på op til seks måneder. I en anden sag har Ankestyrelsen udtalt til Ærø Kommune, at der dog kan udlejes sådanne boliger, når der er tale om en periode på maksimalt 3-4 mdr.

Vil du vide mere?

6. Aktindsigt: Begrebet "miljøoplysninger"

Ankestyrelsen har i oktober offentliggjort en artikel med fokus på miljøoplysningsbegrebet i praksis. I artiklen gennemgås det, hvornår miljøoplysningsloven finder anvendelse med inddragelse af nogle af Ankestyrelsens sager. Det fremgår også, hvad der gælder for behandling af aktindsigtsanmodninger, når miljøoplysningsloven udgør retsgrundlaget.

Vil du vide mere?

Læs mere om nyere sager om aktindsigt efter miljøoplysningsloven i nyhederne herunder:

7. Habilitet – bl.a. Anna Mee-sagen

Ombudsmanden udtalte sig i en sag om Københavns Kommunes daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anne Mee Allerslev, og vurderede heri hendes habilitet. Ombudsmanden fandt – om end med nogen tvivl, at borgmesteren blev inhabil i forbindelse med udlån af et lokale.

I en sag om ekspropriation fandt Ankestyrelsen ikke, at tre byrådsmedlemmer var inhabile. De var bestyrelsesmedlemmer i det forsyningsselskab, som kommunen skulle træffe afgørelse om ekspropriationen til fordel for. Læs Ankestyrelsens udtalelse af 4. juli 2019.

8. Gaver og gavepolitik

Der er snævre rammer for at modtage gaver som offentligt ansat eller politiker. Man kan med fordel overveje, om man har en klar politik for modtagelse af gaver. Læs mere i: Har I en klar gavepolitik?

I løbet af 2019 er der afsagt domme, som har medført hårde straffe til ansatte hos myndigheder og private, der har været involverede i bestikkelsessager. Et eksempel er den omstridte Atea-sag.

Vil du vide mere?

Læs mere om dommen i Atea-sagen her:

9. Tværkommunalt samarbejde

Social- og Indenrigsministeriet har 31. oktober 2019 udtalt, at to kommuner ikke havde hjemmel til et samarbejde om madproduktion og -udbringning. Udtalelsen er et relevant fortolkningsbidrag i forhold til bl.a. kommunalt samarbejde, § 60-fællesskaber og produktion til eget brug.

Læs mere om udtalelsen her: Ny udtalelse om rammerne for kommuners samarbejde, hvor der også linkes til selve udtalelsen.

10. Kommunalt ansattes ytringsfrihed

Folketingets Ombudsmand har udtalt, at der ikke var grundlag for at give en kommunalt ansat lærer en skriftlig advarsel i anledning af lærerens kritiske kommentar på Facebook. Læs Folketingets Ombudsmands udtalelse af 23. oktober 2019.

I en anden sag har Folketingets Ombudsmand udtalt, at der ikke havde været grundlag for at give en kommunalt ansat praktikant en påtale i anledning af et kritisk opslag på Facebook om en forvaltningsdirektørs tale. Læs mere her: Kritik af chef var inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen