Horten tilbyder som noget nyt en pakkeløsning for kvalitetsscreening af udbudsmateriale. Screeningen er en indikator for, om materialet er klart til offentliggørelse.

Alle, der har arbejdet med udbud af bygge- og anlægsopgaver, kender til de konsekvenser, det kan have, hvis der er uklarheder i udbudsmaterialet. Sommetider lykkes det til trods for uklarhederne at lande en kontrakt. Andre gange lykkes det ikke, og man risikerer, at udbuddet må gå om, eller at man må tage den tunge vej gennem klagesystemet – enten ved Klagenævnet for Udbud, ved domstolene eller i værste fald begge steder.

Horten tilbyder derfor nu en pakkeløsning for kvalitetsscreening af udbudsmateriale, der omfatter en juridisk screening af en række centrale dokumenter.

Kontakt

Jesper Petersen Bach

Partner