Virksomheder kan få udskudt medarbejdernes ferie, så arbejdskraften kan blive ved med at være stabil under krisen. Folketinget har vedtaget ny lov, som ændrer reglerne for afholdelse af ferie.

Folketinget vedtog den 2. april 2020 en lov, der gør det muligt at udskyde ferie til efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Loven åbner op for, at brancher, der er særligt hårdt ramt af upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19, kan bede medarbejderne udskyde deres ferie.

Ferieafholdelse kan skabe mangel på samfundsbærende arbejdskraft

COVID-19 har medført, at visse brancher oplever et aktuelt behov for særlig arbejdskraft. Det kan skyldes, at der er mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller at branchen varetager opgaver af særlig samfundsbærende karakter i forbindelse med COVID-19. Det kan derfor være et stort problem for virksomhederne i disse brancher, hvis medarbejdere i større omfang skulle nå at afholde restferie inden 1. maj 2020.

For at imødegå dette problem åbner en ny lov op for, at ferie, der efter de nuværende regler skal afholdes inden 1. maj 2020, kan udskydes til afholdelse i det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. På samme måde kan ferie, der ellers skulle afholdes i det forkortede ferieår, udskydes til afholdelse i afholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Udskydelse af ferie kan ske ved aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, eller ved ensidigt pålæg fra arbejdsgiveren. Loven gælder for alle lønmodtagere uanset andre fastsatte regler, herunder både individuelle aftaler og kollektive overenskomster.

Ferieudskydelse kræver væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn

Ferieudskydelse efter den nye lov kan alene ske, hvis udskydelsen er begrundet i væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at der skal være tale om en force majeure lignende situation. Der skal altså være tale om en situation, der har været uforudsigelig og uden for arbejdsgivers kontrol.
Loven er derfor særligt relevant for private virksomheder, offentlige myndigheder og sundhedsmyndigheder, som er særligt hårdt ramt af sygdoms- eller karantænetilfælde i forbindelse med covid-19.

Medarbejderens erstatningskrav ved udskydelse

Det fremgår af loven, at medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab, som udskydelsen har medført. Det kan fx være afbestilling af rejse eller sommerhus. Det er i øvrigt værd at bemærke, at arbejdsgiveren skal dække disse tab, uanset om udskydelsen af ferie sker efter pålæg eller ved aftale.

Krisetiltag med kort udløbsdato

Loven er et midlertidigt krisetiltag og gælder derfor feriedage optjent til brug i ferieåret 2019/2020 og det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020

Hortens COVID-19 beredskab

Vi har nedsat et COVID-19 beredskab, der løbende følger de juridiske konsekvenser af COVID-19 og myndighedernes tiltag og anbefalinger i relation hertil. Har du spørgsmål?

Tag fat i den relevante ekspert fra COVID-19 beredskabet