Den 18. august 2020 fremlagde regeringen udspillet Ny ret til tidlig pension. Udspillet skal blandt andet finansieres gennem lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, og det får betydning for ejendomsinvestorerne.

Regeringsudspillet giver ret til tidlig pension et, to eller tre år før folkepensionsalderen, alt efter hvor længe man har været på arbejdsmarkedet. Udgifterne til udspillet forventes i 2025 at være på 3,1 milliarder kroner årligt.

Coronakrisen har sat sit spor i dansk økonomi. Derfor vil regeringen indtil 2023 finansiere Ny ret til tidlig pension via det økonomiske råderum. Fra 2023 skal udspillet finansieres dels gennem skatteforhøjelser og dels gennem et samfundsbidrag fra den finansielle sektor.

Skatteforhøjelser

Et finansieringsbidrag på 1½ milliarder kroner skal komme fra skatteforhøjelser. Først og fremmest vil regeringen tilbagerulle skattesænkningerne, som blev indført i 2009 for personer med høje indkomster og formuer. For det andet vil regeringen indføre et loft over fradrag på 10 millioner kroner for, hvornår virksomheder kan fratrække de allerhøjeste lønninger i skat. Endelig skal selskaber, som investerer i ejendomme, beskattes årligt af deres gevinster.

Betydning for ejendomsinvestorer

Regeringens udspil skal blandt andet finansieres gennem lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, hvilket vil bidrage med 850 millioner kroner årligt fra 2023.

Selskaber er på nuværende tidspunkt skattepligtige af den fortjeneste, de opnår ved afståelse af ejendomme. Regeringen vil med forslaget Ny ret til tidlig pension indføre lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer på samme måde som pensionsselskaber beskattes i dag. Ved lagerbeskatning skal der årligt foretages en opgørelse af værdistigning eller -fald på ejendommen, hvilket selskabet vil beskattes af løbende. Ejendomsinvestorer skal dermed efter regeringens udspil fra 2023 betale skat af en urealiseret gevinst frem for den reelle værdistigning af en gevinst ved et salg.

Regeringens udspil medfører, at der årligt skal foretages en værdifastsættelse af ejendommene. I et kompliceret vurderingssystem, hvor det allerede har vist sig at være svært at fastsætte ejendommes værdier, kan denne ændring medføre, at ejendomsejere kommer til at slås med, om vurderingerne er korrekte eller ej. Dette vil medføre et stort administrativt arbejde for såvel ejendomsejer som det offentlige.

Udspillet betyder også, at den fordel, som ligger i, at selskaber i dag kan undgå beskatningen af ejendomsgevinster ved at placere ejendomme i et datterselskab, da gevinster på datterselskabsaktier er skattefrie, fjernes.

Kontakt

Thomas Booker

Partner

Louise Rude Olesen

Advokat