Thomas Booker rådgiver om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning samt etablering af holdingselskaber, ligesom Thomas også fører skattesager ved de almindelige domstole og de administrative myndigheder, herunder Landsskatteretten.

Thomas er ansvarlig for sager vedrørende beskatning af fast ejendom og rådgiver derudover nogle af de største ejendomsbesiddere i Danmark om blandt andet ejendomsskat.

Thomas er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Legal 500 - Tax (Recommended Layer)

Thomas Booker has expert-knowledge in the field of property tax. Understanding for the customer, availability and engagement of the partners.

Legal 500, 2022