Finanstilsynet har den 12. juni 2020 sendt en revideret vejledning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring. Den reviderede vejledning tilpasser visse afsnit af den eksisterende vejledning som følge af 5. hvidvaskdirektiv og input fra en række organisationer.

Vejledningen i høringen indeholder ændringer og tilpasninger på baggrund af 5. hvidvaskdirektiv og input fra en række brancheorganisationer og myndigheder.

De væsentligste ændringer er en række tilpasninger i afsnittet om kundekendskabsprocedurer, særligt vedrørende reelle ejere om indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger og indberetning af uoverensstemmelser i registreringer.

Desuden er afsnit om korrespondentforbindelser, skærpede kundekendskabsprocedurer og rapporteringspligten til virksomhedens egen ledelse også opdateret. Tilføjelserne fra 5. hvidvaskdirektiv vedrører blandt andet yderligere vejledning om trusts og lignende retlige juridiske arrangementer og udbydere af virtuelle valutaer.

Reelle ejere

Vejledningens tilpasninger giver virksomheder større klarhed over, hvordan virksomheden skal forholde sig til sine kunders reelle ejere. Blandt andet fremgår det nu, at "en offentligt kendt person" ikke nødvendigvis behøver opgive sit CPR-nummer eller, hvis personen ikke er bosat i Danmark eller ikke har CPR-nummer, sit unikke nationale ID-nummer.

Finanstilsynet har også præciseret yderligere, at virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, er forpligtet til at indberette uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle ejere.

Sektorspecifikke eksempler til risikovurdering: Særligt om PISP

For betalingsinitieringstjenester (PISP) er der i afsnittet om sektorspecifikke eksempler kommet en uddybning af, hvordan en PISP kan tilrettelægge risikovurderingen af sin virksomhed. Det vil afhænge af den konkrete forretningsmodel, hvordan en PISP skal iagttage sine forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Vejledningen angiver, at en PISP ikke alene kan forlade sig på, at kundens kontoførende institut er omfattet af hvidvasklovens krav.

Reviderede vejledning i høring

Den reviderede vejledning blev sendt i høring hos flere organisationer, ministerier, styrelser, tilsyn med videre den 12. juni 2020, og høringsfristen er den 24. juli 2020.

Læs om Finanstilsynets reviderede vejledning om hvidvask på Høringsportalen


Se grafik over hvidvaskprocedurens vigtigste steps

Kontakt

Lars Lüneborg

Partner

Claus Bennetsen

Partner